Skip to main content
Please wait...
26.09.2023

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji s KJKP “Toplane-Sarajevo” provelo je Javni poziv za učešće u projektu "Sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo".

21.09.2023

Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo je zbog nepovoljnih geografskih karakteristika i velikog broja pojedinačnih izvora dugi niz godina nezadovoljavajući i može se unaprijediti samo kroz uspostavu centralizovanog sistema za upravljanje kvalitetom zraka i nadzorom nad izvorima zagađenja. Kako bi se na adekvatan način upravljalo kvalitetom zraka, potrebno je ciljano i kontinuirano djelovati na izvore emisija, a u zavisnosti od njihovih karakteristika, sezonskih varijacija i geografskog položaja.


Aktuelno