Skip to main content
Please wait...
Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DIAMOND SMILE" Kranjčevićeva 13 Sarajevo 05-19-52684-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,ESTESA DENTAL" Zmaja od Bosne 18 Sarajevo 05-19-52694-1/23 MG
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ZA ORTODONCIJU I POLIVALENTNU STOMATOLOGIJU ,,DR. AMINA HABOTA" Trg Barcelone 4 Sarajevo 05-19-52684-1/23 MG
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA HIRURŠKA ORDINACIJA ,,ESTESA HIRURGIJA" Zmaja od Bosne 18 Sarajevo 05-19-52739-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM ,,DR. RAMADANOVIĆ" Bistrik 15-17 Sarajevo 05-19-52670-1/23 MG
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ ,,MIRZA KADIĆ" Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-19-52991-1/23 MG
PRIVATNA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNA ORL ORDINACIJA ,,DR. EDINA HADŽIĆ" Ul Sarač Ismailova br. 13 Sarajevo 05-19-53033-1/23 MG
PZU ZAVOD ZA BIOMEDICINSKU DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE ,,NALAZ" Hasana Brkića br. 2 Sarajevo 05-19-52426-2/23 MG
PZU ,,ALEA DR. KANDIĆ" PODRUŽNICA ILIDŽA Butmirska cesta 21 Ilidža 05-19-51718-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DIZDAREVIĆ" Zaima Šarca 14c Sarajevo 05-19-44375-3/23 MG
PZU SPECIJALNA BOLNICA ,,DR. SOLAKOVIĆ" Krivajska br. 1 Sarajevo 05-19-43717-3/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DENTAL PLAZA" Paromlinska 27 Sarajevo 05-19-45632-3/23 MG
PZU POLIKLINIKA ,,DR. GEŽO" Mustafe Kamerića 10 Sarajevo 05-19-41822-3/23 MG
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ZA ORALNU MEDICINU I PARODONTOLOGIJU SA POLIVALENTNOM STOMATOLOGIJOM ,,ADEMOVIĆ" Emira Bogunića Čarlija 10 Ilidža 05-19-44997-3/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DENTOLOGY" Dr Silve Rizvanbegović do 32 Sarajevo 05-19-49128-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,ESTESA" Zmaja od Bosne 18 Sarajevo 05-19-48924-1/23 MG
CENTAR ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU I ORTODONCIJU SA POLIVALENTNOM STOMATOLOGIJOM Branislava Nušića 166 Sarajevo 05-19-47918-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,TOPALOVIĆ DR FIKRETA" Ferhadija 10A Sarajevo 05-19-47274-1/23 MG
PRIVATNI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ ,,PROLAB" Krivoglavci bb Vogošća 05-19-45495-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR. KOLAŠINAC" Mehmed Paše sokolovića 26 Sarajevo 05-19-44308-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR. MUHAMED TALIĆ" 126 Ilijaške brigade 63 Ilijaš 05-19-42320-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ORALNE HIRURGIJE ,,DR SELMAN" Zahira Panjete 7 Sarajevo 05-19-40987-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR. ASOTIĆ BENJAMIN" Rustem pašina 4 Sarajevo 05-19-38499-3/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM ,,DUR DENTAL CENTAR" Koševo br. 7 Sarajevo 05-19-40087-1/23 MG
PRIVATNI MEDICINSKO BIOHEMIJSKI LABORATORIJ ,,BIO SAVE LAB" Radenka Abazovića 2A Sarajevo 05-19-34602-3/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR OBEJI" Butmirska cesta br. 8 Ilidža 05-19-40389-1/23 MG
ŠRIVATNA SPECIJALSITIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,KOLJENŠIĆ DR SANJA" Kolodvorska 11A Sarajevo 05-19-35441-3/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,KUNDUKLIJA" Bulevar Branilaca Dobrinje 27 Sarajevo 05-19-35718-3/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR SANELA KAPIĆ" Grbavička 18 Sarajevo 05-19-38687-1/23 MG
JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO Alije Isakovića br. 3 Sarajevo 05-19-38100-1/23 MG
POLIKLINIKA ,,BIH MEDICINSKI LABORATORIJ" PODRUŽNICA LUŽANI Jahiela fincija 26 Ilidža 05-19-37722-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,POLIDENT" Jošanička 33 Vogošća 05-19-38048-1/23 MG
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ..ID DENTAL CENTAR" Bosanskih gazija 33 Ilidža 05-19-36920-1/23 MG
PZU POLIKLINIKA ,,DENTAL CENTAR MARKOVIĆ" Bulevar Meše Selimovića 17a Sarajevo 05-19-34393-3/23 MG
PZU ,,EUROFARM - CENTAR POLIKLINIKA" Fra Anđela Zvizdovića 1 Sarajevo 05-19-32578-3/23 MG
PRIVATNA NEUROLOŠKA ORDINACIJA ,,ALAJBEGOVIĆ" Bulevar Meše Selimovića 2B/I Sarajevo 05-19-29017-3/23 MG
PRIVATNI MEDICINSKO BIOHEMIJSKI LABORATORIJ ,,ČAROVAC LAB" Branislava Nušića 164 Sarajevo 05-19-34146-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR AMINA MEHMEDIĆ MALJIĆ" Stupska bb Lamela B2 Sarajevo 05-19-33941-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,LORICA DENT" Trnovska 3A Sarajevo 05-19-34108-1/23 MG
PRIVATNA APOTEKA ,,SHOPING" Hasana Brkića 14 Sarajevo 05-19-33658-1/23 MG
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ,,DOM SENTIVO" Velika Aleja 18a Ilidža 05-19-33213-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA BEGOVIĆ DR- MURIZ Džemala Bijedića 44 Sarajevo 05-19-32386-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM ,,TOP TIM" Trg djece Dobrinje 13 Sarajevo 05-19-32701-1/23 MG
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,FERHATBEGOVIĆ" Braće Begić 3 Sarajevo 05-19-32193-1/23 MG
JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Nahorevska 248 Sarajevo 05-19-26865-3/23 MG
GRUPNA PRIVATNA PRAKSA ,,DERMA ESTETIKA" I ,,DR ŠOŠEVIĆ" Tešanjska 1 Sarajevo 05-19-14844-5/23 MG
PZU APOTEKA DIVA MEDICA GORAŽDE OGRANAK APOTEKA DIVA MEDICA SOUKBUNAR Pećina 1 Sarajevo 05-19-29060-1/23 MG
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ ,,ANOVA" Džemala Bijedića 160 Sarajevo 05-19-27313-1/23 MG
PRIVATNA APOTEKA ,,SAN-DI" Stara cesta do br.7 Semizovac Vogošća 05-19-26669-1/23 MG
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ,,DR. ŠEHIĆ" Valtera Perića 10 Sarajevo 05-19-12456-3/23 MG