Skip to main content
Please wait...
Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,KRUNA" Stupska 17A Ilidža 05-19-48305-1/21
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ,,SENTIVO - SENIOR CENTAR" Glavogodina 32 Ilidža 05-19-48'86-1/21
PRIVATNA APOTEKA ,,AL-TAWIL" Hamdije Kapidžića 3 i 4 Sarajevo 05-19-333-1/22
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,ROYAL DENTAL CLINIC" Zagrebačka 29 Sarajevo 05-19-31952-5/21
PZU POLIKLINIKA BONA DEA SARAJEVO Tešanjska 24a Sarajevo 05-19-46587-1/21
ZU POLIKLINIČKI CENTAR ,,SANASA" Grbavička 74 Sarajevo 05-19-41174-3/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PONTE DENTAL STUDIO Marcela Šnajdera br. 3 C Sarajevo 05-19-45608-1/21
JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO Josipa Vancaša br. 1 Sarajevo 05-19-44068-1/21
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM ,,DR DEDEIĆ" Zmaja od Bosne br. 6 Sarajevo 05-19-44607-1/21
USZ DOM ZA ZAŠTITU STARIH LICA DOM PENZIONERA ,,GREEN" ILIDŽA Put Famosa 38 Ilidža 05-19-35241-5/21
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ ,,PROLAB OTOKA" Džemala Bijedića 131 Sarajevo 05-19-42448-1/21
JU ,,APOTEKE SARAJEVO" Kranjčevićeva 29 Sarajevo 05-19-30835-4/21
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ ,,DENT ART MEKIĆ" Hakije Kulenovića 6 Sarajevo 05-19-37959-3/21
PZU POLIKLINIKA ,,DR. NABIL" Bulevar Meše Selimovića 2B Sarajevo 05-19-37016-3/21
PZU ,,AP" APOTEKE SARAJEVO Trg solidarnosti 39 Sarajevo 05-19-35338-4/21
KJU ,,DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" SARAJEVO Nahorevska 195 Sarajevo 05-19-33031-3/21
PRIVATNA APOTEKA ,,LIBERO" Rašida Bešlije br. 1 Sarajevo 05-19-36453-1/21
PZU SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU ,,SVJETSLOST" SARAJEVO Dr. Mustafe Pintola br. 1 Ilidža 05-19-28717-3/21
PRIVATNI MEDICINSKI LABORATORIJ ,,HBL LABORATORIJA" Paromlinska br.4 Sarajevo 05-19-19486-3/21
PRIVATNA LABORATORIJA ,,HBL LABORATORIJA BR. 2" Dobrinjske bolnice 13 Sarajevo 05-19-19484-3/21
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE DOM ZA STARIJE OSOBE ,,PARADISE" Blažujski drum bb Ilidža 05-19-25466-6/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR. MUHIĆ" Splitska 3 Sarajevo 05-19-28293-3/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,SELIMBEGOVIĆ" Mula Mustafe Bašeskije 1 Sarajevo 05-19-11465-5/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,GOLDDENT" Ramiza Salčina 95 Sarajevo 05-19-17049-3/21
PZU APOTEKA ,,IBO &CO" Teheranski trg br.3 Sarajevo 05-19-26799-1/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,M-DENT" Hamdije Kreševljakovića 61 Sarajevo 05-19-26320-1/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,TOP DENT" Bulevar Meše Selimovića 95 Sarajevo 05-19-22071-4/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR. MUCIĆ" Fra Grge Martića 2 Sarajevo 05-19-23808-1/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,NOVA OTOKA" Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-19-23621-1/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,AMDENTA" Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-19-13342-3/21
ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ I OČNA PROTETIKA VL. HADŽIĆ SAMIR Bakarevića 1 Sarajevo 05-19-19656-3/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,M-SMILE" Omladinska 3 Vogošća 05-19-22199-1/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,SAFIR" Ložionička 7 Sarajevo 05-19-13341-3/21
PZU APOTEKA ,,DELFIN" Bulevar Meše Selimovića 2 Sarajevo 05-19-22139-1/21
PRIVATNA APOTEKA ,,SELEN" Numan paše Ćuprilića 27 Sarajevo 05-19-21809-1/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. OBRADOVIĆ UGRINČIĆ ŽELJKA Tešanjska 11 Sarajevo 05-19-14053/21
PZU APOTEKA ,,VEDYPHARM" Panjina kula do br. 78 Sarajevo 05-19-15227/21
PZU APOTEKA ,,VITAPHARM" Barska 40-42 Ilidža 05-19-17754/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,HRAPOVIĆ" Trg heroja 45 Sarajevo 05-19-15222/21
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ,,DR AJDIN SMAJLOVIĆ" Kemal Begova 19 Sarajevo 05-19-16671/21
PRIVATNA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU ,,M.H.S." Fojnička br.2 Sarajevo 05-19-28294/20
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Vrazova br. 11 Sarajevo 05-19-19086/21
PRIVATNA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA ,,DERMATOVENEROLOŠKI CENTAR FARAH" Zmaja od Bosne br. 7-7a Sarajevo 05-19-6854/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DENTAL MG" Muhameda ef. Pandže 407 Sarajevo 05-19-9265/21
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBIH Čekaluša 86 Sarajevo 05-19-3845/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR. HAKIM" Hifzi Bjelevca 102 Ilidža 05-19-11897/21
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ,,DR.AHMAD ATTAR" Ul. Hadželi br.117 Hadžići 05-19-565/21
PRIVATNA APOTEKA ,,SEMPERVIVA" Braće Begić 6 Sarajevo 05-19-1915/21
PRIVATNA APOTEKA "PharmaSA" Trg Merhemića 5 Sarajevo 05-19-2383/21
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM "MAYA" Maršala Tita 2 Sarajevo 05-19-2113/21