Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  MINISTARSTVO
  Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
  Telefon
  +387 (0) 33 562-086
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  ID broj: 4202841370003
  MINISTAR
  Bojan Bošnjak
  Telefon
  +387 (0) 33 562-086
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  Mail
  mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba
  SEKRETAR MINISTARSTVA
  Kenan Vehabović
  Telefon
  +387 (0) 33 562-187
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  Mail
  sekretar@mkipgo.ks.gov.ba

  (Djelokrug Ministarstva)

  1. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti komunalnih djelatnosti, komunalne privrede i infrastrukture, te oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata.
  2. U sastavu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.
  3. Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.
  4. Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.

   

   

  Organizacija

  (Unutrašnja organizacija)

  1. Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:
  1. Sektor prostornog uređenja;
  2. Sektor zaštite okoliša;
  3. Centar za upravljanje kvalitetom zraka;
  4. Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove;
  5. Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti;
  6. Sektor za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove;
  7. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i koordinaciju projekata.
  1. U okviru Sektora prostornog uređenja obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinica, dva odjeljenja: Odjeljenje za pravne poslove i Odjeljenje za prostorno uređenje.
  2. U okviru Sektora zaštite okoliša obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice, dva odjeljenja: Odjeljenje za planiranje i realizaciju poslova upravljanja otpadom i Odjeljenje zaštite okoliša.
  3. U Centru za upravljanje kvalitetom zraka nisu organizovane unutrašnje organizacione jedinice.
  4. Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove nema organizovane unutrašnje organizacione jedinice.
  5. Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti nema organizovane unutrašnje organizacione jedinice.
  6. U okviru Sektora za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice, tri odjeljenja: Odjeljenje za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, Odjeljenje za pravne poslove iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture i Odjeljenje za upravljanje javnom rasvjetom Kantona Sarajevo.
  7. U okviru Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i koordinaciju projekata obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice, dva odjeljenja: Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove i Odjeljenje za koordinaciju projekata i vlastite prihode u komunalnoj oblasti.
  8. U sastavu Ministarstva organizovane su: Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja, s tim što je njihova unutrašnja organizacija regulisana u Dijelu jedanaest i Dijelu dvanaest ovog Pravilnika.
  9. U izvanorganizacionoj jedinici obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, stručnog savjetnika za upravljanje ljudskim resursima, stručnog savjetnika za javne nabavke, višeg samostalnog referenta – administratora Kabineta, višeg referenta - tehničkog sekretara, višeg referenta za administrativno-tehničke poslove i VKV radnika – vozača.

   

  (Centar za upravljanje kvalitetom zraka)

  1. Pored sektora, u Ministarstvu, kao osnovna organizaciona jedinica, formira se Centar za upravljanje kvalitetom zraka zbog bližeg i adekvatnijeg određivanja prirode poslova i zadataka ove organizacione jedinice.
  2. Rukovodilac centra za upravljanje kvalitetom zraka ima status pomoćnika ministra.

   

   

  Prethodni ministri

   

  • Almir Bečarević
   Period trajanja mandata: 24.03.2023 do 15.11.2023
   Stranka: SBiH
  • Enver Hadžiahmetović
   Period trajanja mandata: 05.01.2021 do 24.03.2023
   Stranka: NIP
  • Faruk Kapidžić
   Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021
   Stranka: SDA
  • Damir Filipović
   Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020
   Stranka: SDP

  • Čedomir Lukić
   Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018
   Stranka: SDA

  • Čedomir Lukić
   Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018
   Stranka: SDA

  • Zlatko Petrović
   Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 23.03.2015
   Stranka: SDU

  • Zlatko Petrović
   Period trajanja mandata: 19.06.2012 do 21.11.2012
   Stranka: SBB

  • Abid Jusić
   Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 04.06.2012
   Stranka: SDA

  • Abid Jusić
   Period trajanja mandata:15.02.2007 do 13.01.2011
   Stranka: SDA

  • Zlatko Petrović
   Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007
   Stranka: SBiH

  • Zlatko Petrović
   Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003
   Stranka: SBiH

  • Vlatko Dugandžić
   Period trajanja mandata: 19.12.1998 do 15.02.2001
   Stranka: HDZ

  • Munib Buljina
   Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998
   Stranka: SDA

  Sektori lokacija