Skip to main content
Please wait...
Pretraga po nazivu
Vrsta akta: Rješenje
Naslov Pravni izvor Prilog
Rješenje o stavljanju van snage rješenja br. 05-04-2917-1/22 Interni dokument Rješenje (57.74 KB)
Rješenje o imenovanju koordinatora postupka procjene uticaja propisa Interni dokument Rješenje (59.75 KB)
Rješenje o dodatnim poslovima uposlenika Interni dokument Rješenje (39.9 KB)
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje pojedinačnih akata Interni dokument Rješenje (55.67 KB)
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje pojedinačnih akata Interni dokument Rješenje (52.81 KB)
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje pojedinačnih akata Interni dokument Rješenje (52.48 KB)
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje pojedinačnih akata Interni dokument Rješenje (53.28 KB)
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje pojedinačnih akata Interni dokument Rješenje (54.76 KB)
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje pojedinačnih akata Interni dokument Rješenje (52.53 KB)
Rješenje o otpremnini zbog odlazka u invalidsku penziju Interni dokument Rješenje (42.01 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (47.69 KB)
Rješenje o isplati novčane naknade za rad Komisije Interni dokument Rješenje (59.38 KB)
Rješenje o utvrđivanju naknade za prevoz na posao Interni dokument Rješenje (58.98 KB)
Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih Interni dokument Rješenje (33.81 KB)
Rješenje o imenovanju Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo Interni dokument Rješenje (70.43 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša Interni dokument Rješenje (68.07 KB)
Rješenje o imenovanju GCAP koordinatora Interni dokument Rješenje (61.75 KB)
Rješenje o plaćenom odsustvu sa rada zbog teže bolesti člana uže porodice Interni dokument Rješenje (47.15 KB)
Rješenje o prestanku radnog odnosa, zbog sporazumnog prelaska u Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo Interni dokument Rješenje (50.97 KB)
Rješenje o imenovanju na poziciju pomoćnika ministra za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove Interni dokument Rješenje (104.03 KB)
Rješenje o prestanku radnog odnosa Interni dokument Rješenje (45.5 KB)
Rješenje o otpremnini zbog odlazka u penziju Interni dokument Rješenje (41.99 KB)
Rješenje o otpremnini zbog odlazka u penziju Interni dokument Rješenje (41.45 KB)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih Interni dokument Rješenje (62.91 KB)
Rješenje o dodatnim poslovima uposlenika Interni dokument Rješenje (60.84 KB)
Rješenje o dodatnim poslovima uposlenika Interni dokument Rješenje (37.21 KB)
Rješenje o prestanku radnog odnosa, zbog sticanja zakonskog uslova za odlazak u penziju Interni dokument Rješenje (48.27 KB)
Vrsta akta: Odluke
Naslov Pravni izvor Prilog
ODLUKA o trećoj (III) izmjeni Plana nabavki Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za 2023.godinu Interni dokument Odluka (127.76 KB)
Odluka o usvajanju unaprijeđenog plana integriteta i razrješenju dužnosti članova radne grupe za izradu unaprijeđenog plana integriteta Interni dokument Odluka (84.98 KB)
Vrsta akta: Ostalo
Naslov Pravni izvor Prilog
PLAN INTEGRITETA Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Interni dokument Plan integriteta (4.28 MB)