Skip to main content
Please wait...
Pretraga po nazivu
Vrsta akta: Rješenje
Naslov Pravni izvor Prilog
Rješenje o dodatnim poslovima uposlenika Interni dokument Rješenje (60.56 KB)
Rješenje o isplati razlike plaće od utvrđene naknade za porodiljsko odsustvo Interni dokument Rješenje (64.04 KB)
Rješenje o zapošljavanju na neodređeno vrijeme Interni dokument Rješenje (132.57 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (42.78 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete Interni dokument Rješenje (58.31 KB)
Rješenje o prekovremenim satima Interni dokument Rješenje (47.18 KB)
Rješenje o utvrđivanju iznosa za isplatu naknade Komisiji Interni dokument Rješenje (73.89 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (44.95 KB)
Rješenje o isplati novčane naknade za rad Komisije Interni dokument Rješenje (61.61 KB)
Rješenje o isplati novčane naknade (mjesečno) Interni dokument Rješenje (90 KB)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis obaveza i potraživanja u Ministarstvu Interni dokument Rješenje (69.59 KB)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis stalnih sredstava, sitnog inventara i zaliha materijala u Ministarstvu Interni dokument Rješenje (65.69 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za prijedlog mjera i aktivnosti na rješavanju i sanaciji stanja otplate kredita po osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova Interni dokument Rješenje (73.61 KB)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i nominovanje kandidata za člana nadzornog odbora privrednog društva "Bags-energotehnika" d.d. Vogošća Interni dokument Rješenje (66.58 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje isplata sudskih presuda za naknadu štete zbog ujeda/napada pasa lutalica Interni dokument Rješenje (61.56 KB)
Rješenje o dodatnim poslovima uposlenika Interni dokument Rješenje (57.17 KB)
Rješenje o utvrđivanju iznosa za isplatu naknade Komisiji Interni dokument Rješenje (62.44 KB)
Rješenje o isplati novčane naknade Interni dokument Rješenje (54.03 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (47.38 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (46.38 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (46.43 KB)
Rješenje o utvrđivanju iznosa za isplatu naknade Komisiji Interni dokument Rješenje (56.69 KB)
Rješenje o godišnjem odmoru Interni dokument Rješenje (45.53 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (63.51 KB)
Vrsta akta: Pravilnik
Naslov Pravni izvor Prilog
Pravilnik o dodjeli namjenskih sredstava-vodnih naknada Kantona Sarajevo Interni dokument Pravilnik (212.05 KB)
Pravilnik o prevenciji i sprečavanju korupcije u MKIPGO Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije, te zaštiti lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu Interni dokument Pravilnik (1.61 MB)
Vrsta akta: Odluke
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka o popisu sredstava, potraživanja i obaveza za 2022.godinu Interni dokument Odluka (63.58 KB)
Odluka o šestoj (VI) dopuni Plana nabavki Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za 2022.godinu Interni dokument Odluka (128.7 KB)
Odluka o petoj (V) dopuni Plana nabavki Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za 2022.godinu Interni dokument Odluka (154.98 KB)
Vrsta akta: Ostalo
Naslov Pravni izvor Prilog
Plan integriteta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Interni dokument Plan integriteta (4.31 MB)