Skip to main content
Please wait...

NOVOSTI SA VLADE


21.01.2022

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ukinulo je danas epizodu „Pripravnost“ u svim njegovim zonama, zbog prognozirane nestabilne vremenske situacije u narednim danima i značajnog poboljšanja kvaliteta zraka tokom današnjeg dana.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području našeg kantona na svim automatskim stanicama - Otoka, Ilidža, Hadžići, Vijećnica i Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za epizodu Pripravnosti za PM10 od 50µg/m3 za prethodni dan.


18.01.2022

Na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dao je danas saglasnost za ukidanje epizode “Upozorenje”, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, a koja je proglašena u subotu, 15. januara.


17.01.2022

I danas se nastavlja period prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, jer je zrak nezdrav za osjetljive kategorije, a što pokazuju evidentirana prekoraćenja zagađajućih materija u zraku na svim područjima gdje su locirane stanice za monitoring kvaliteta zraka, osim na području općine Hadžići. U ovoj općini su izmjerene vrijednosti zagađujućih supstanci nešto niže.


15.01.2022

Prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dao je saglasnost na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor kvaliteta zraka za proglašenje epizode „Upozorenje“ u A, B, C i D zonama Kantona Sarajevo, zbog dodatnog pogoršanja kvaliteta zraka.


14.01.2022

Zbog pogoršanja kvaliteta zraka i vremenskih prilika koje mu pogoduju, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava epizodu “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo.