Skip to main content
Please wait...
06.12.2022

U Kantonu Sarajevo kvalitet zraka je danas zadovoljavajući, s izuzetkom Ilijaša gdje se bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih PM10 čestica. 

Uzroci  povišenih vrijednosti ovog polutanta u Ilijašu su lokalni izvori emisija štetnih tvari,  a to su dominantno kućna ložišta i industrija.

Zagađenje je uzrokovano direktnim djelovanjem izvora emisija, a otežavajuća okolnost je i to da se zrak  na ovom području sporije čisti u odnosu na ostale dijelove Kantona zbog specifičnosti ilijaške kotline.

04.12.2022

S obzirom na trendove pada koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku, kao i prognozirane vremenske prilike, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nad provođenjem Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ukinulo je epizodu “Pripravnost”  na području Kantona Sarajevo. 

Sporiji pad koncentracija ovog polutanta bilježi se na mjernim mjestima Ilijaš i Vogošća, ali s obzirom na trenutne vremenske prilike poboljšanje kvaliteta zraka nastavit će se i na ovom području.


Aktuelno