Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Programom Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP),obezbijedilo je izradu Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Bijambare'' za period 2021. - 2030. godine. Članom 156. federalnog Zakona o zaštiti prirode propisano je, da je prije utvrđivanja prijedloga plana upravljanja, organ uprave dužan provesti postupak javnog uvida. S tim u vezi, komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja na Nacrt Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Bijambare'' mogu se dostaviti na adresu ovog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, najkasnije do 18.06.2021. godine.

Prilog
Nacrt (8.8 MB)