Skip to main content
Please wait...

Građanima koji su uplatili 453 KM za individualnih mjerila toplotne energije bit će vraćene 153 KM

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji s KJKP “Toplane-Sarajevo” provelo je Javni poziv za učešće u projektu "Sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo".

Počela izrada registra emisija u zrak i informacionog sistema zagadivača u Kantonu Sarajevo

Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo je zbog nepovoljnih geografskih karakteristika i velikog broja pojedinačnih izvora dugi niz godina nezadovoljavajući i može se unaprijediti samo kroz uspostavu centralizovanog sistema za upravljanje kvalitetom zraka i nadzorom nad izvorima zagađenja. Kako bi se na adekvatan način upravljalo kvalitetom zraka, potrebno je ciljano i kontinuirano djelovati na izvore emisija, a u zavisnosti od njihovih karakteristika, sezonskih varijacija i geografskog položaja.

Premijer Uk i direktorica Khattab obišli gradilišta na Šipu, Vogošći i Ilijašu: Stanovi za pripadnike boračke populacije i mlade

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i direktorica Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Lejla Khattab obišli su jučer radove na stambenim objektima u izgradnji na lokacijama Rosulje (općina Vogošća), Centar (općina Ilijaš), kao i završeni stambeni objekat u općini Centar na lokalitetu Šipa, a koje realizira pomenuti Fond.

Vlada Kantona Sarajevo usvojila po prvi put planove upravljanja posjetiocima zaštićenih pejzaža ''Trebević'' i  ''Bijambare'' i Spomenika prirode ''Vrelo Bosne''

Vlada Kantona Sarajevo je po prvi put kroz donošenje izmjena i dopuna Odluke o donošenju planova upravljanja Spomenikom prirode ''Vrelo Bosne", te zaštićenih pejzaža "Trebević" i "Bijembare" usvojila planove koji definišu  upravljanje posjetiocima za navedena zaštićena prirodna područja.

Subscribe to