Skip to main content
Please wait...

Tokom augusta očekuje se i pojava polena visoko alergene ambrozije

Submitted by Anonimus (not verified) on 11, Aug 2022

Iz Centra  za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić naglašavaju da se u narednim danima, tokom mjeseca augusta, očekuje povećanje polena trava i korova u vazduhu, ali i pojava polena visoko alergene i invazivne biljke ambrozije.

Osobama koje pate od alergija preporučeno je da izbjegavaju nepokošene i neuređene površine i da svoje slobodno vrijeme provode u okviru šumskih ili visoko planinskih ekosistema, a svim osobama sa sezonskim rinitisom da se  jave nadležnom ljekaru u slučaju promjene kliničke slike.

Aktuelizirani razgovori o osiguranju dodatnih količina pitke vode za Kanton Sarajevo sa Jahorinskih vrela

Submitted by Anonimus (not verified) on 10, Aug 2022

Osiguranje dodatnih količina pitke vode sa Jahorinskih vrela za Kanton Sarajevo, ali za i opštine Istočni Stari Grad i Pale tema  je o kojoj se danas govorilo na  sastanku ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Envera Hadžiahmetovića sa predstavnicima navedenih općina, kao i čelnicima preduzeća za vodovod i kanalizaciju.

Objavljen javni poziv za subvencioniranje zakupa stana ili kuće mladima u Kantonu Sarajevo

Submitted by Anonimus (not verified) on 10, Aug 2022

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavilo je jutros Javni poziv za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, sredstvima u iznosu 200 KM za period od šest mjeseci.

Javni poziv dostupan je na linku https://mkipgo.ks.gov.ba/node/21278 , kao i obrazac prijave.

Sastanak sa ministrom Hadžiahmetovićem: KJKP RAD nabavlja reciklažne kontejnere, uklanjaju se napuštena vozila, otvara se još jedan Centar za potrošače

Submitted by Anonimus (not verified) on 8, Aug 2022

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović i pomoćnik ministra Muhamed Bekto održali su danas sastanak sa Upravom KJKP Rad, vršiteljicom dužnosti direktorice Verom Arnautović i izvršnim direktorom Nijazom Salamovićem.Radni sastanak je protekao u razmjeni ideja kroz implementaciju projekata kojim bi se doprinijelo unapređenju i poboljšanju poslovanja KJKP RAD Sarajevo.

KS: Raspisan javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, rok za prijave 30 dana

Submitted by Anonimus (not verified) on 8, Aug 2022

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavilo je jutros javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo, sredstvima u iznosu do 10.000 KM. 

Javni poziv objavljen je na web stranici pomenutog Ministarstva, a dostupan je na linku https://mkipgo.ks.gov.ba/node/21262 , kao i obrazac za prijavu.

Rok za prijave je 30 dana.

U narednom periodu očekuje se porast polena trava i korova u zraku

Submitted by Anonimus (not verified) on 5, Aug 2022

Rezultati praćenja polena alergenih biljaka, putem mjernih stanica (MS) Pofalići i MS Stari Grad, pokazali su da u zraku dominira polen trava i korova, dok je koncentracija polena drvenastih biljaka u opadanju. Ovo je, između ostalog, navedeno u izvještaju koji je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostavio Centar za ekologiju i prirodne resurse “Akademik Sulejman Redžić”.

U akcijama čišćenja na području općina Hadžići i Trnovo uklonjeno više od 128 tona otpada

Submitted by Anonimus (not verified) on 4, Aug 2022

U akcijama čišćenja na području općina Hadžići i Trnovo prikupljeno je više od 128 tona otpada.

Akcije čišćenja koje je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa općinama Hadžići i Trnovo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJP ZOI’84, KJP Sarajevo-šume, JKP Komunalac Hadžići i JKP Trnovo, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Tarčin, te mjesnim štabovima civilne zaštite, odvijale su se u svim mjesnim zajednicama ovih općina.

Kantonalna komunalna preduzeća i ustanove u saradnji sa Općinom Ilijaš realiziraju trodnevnu akciju čišćenja

Submitted by Anonimus (not verified) on 3, Aug 2022

Na području općine Ilijaš jutros je počela velika akcija čišćenja koja će trajati tri dana.

Akciju je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a  realizira se na području svih 14 mjesnih zajednica u saradnji sa Općinom Ilijaš, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja, KJP Sarajevo – šume i JKP “Vodostan” Ilijaš.

Počinje velika akcija čišćenja na području općine Ilijaš

Submitted by Anonimus (not verified) on 2, Aug 2022

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Ilijaš počinje u srijedu, 03. augusta 2022. godine.

Prema planu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Ilijaš, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja, KJP Sarajevo-šume, JKP Vodostan Ilijaš, akcija čišćenja odvijat će se u svim mjesnim zajednicama ove općine.

Subscribe to