Skip to main content
Please wait...

MINISTAR

Enver Hadžiahmetović
Telefon:
+387 (0) 33 562-086
Fax:
+387 (0) 33 562-177
mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA

Kenan Vehabović
Telefon:
+387 (0) 33 562-187
Fax:
+387 (0) 33 562-177
sekretar@mkipgo.ks.gov.ba

MINISTARSTVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
Telefon:
+387 (0) 33 562-086
Fax:
+387 (0) 33 562-177, ID broj: 4202841370003

Sektor prostornog uređenja

Pomoćnik ministra

Abdulah Krivošija
Telefon:
+387(0)33 562-145
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Šef odjeljenja

Edina Ajdinović
Telefon:
+387(0)33 562-148
Fax:

Šef odjeljenja

Telefon:
Fax:

Sektor zaštite okoliša

Pomoćnik ministra

Adnan Medić
Telefon:
+387 (0) 33 562-085
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Šef odjeljenja

Nermina Šehović
Telefon:
+387 (0) 33 562-000
Fax:

Šef odjeljenja

Telefon:
Fax:

Centar za upravljanje kvalitetom zraka

Pomoćnik ministra

Zijada Krvavac
Telefon:
+387 (0) 33 562-140
Fax:
+387 (0) 33 562-177