Skip to main content
Please wait...

Kontakti

MINISTARSTVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
Telefon:
+387 (0) 33 562-086
Fax:
+387 (0) 33 562-177, ID broj: 4202841370003

MINISTAR

Enver Hadžiahmetović
Telefon:
+387 (0) 33 562-086
Fax:
+387 (0) 33 562-177
mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA

Asim Ajanović
Telefon:
Fax:
+387 (0) 33 562-177
sekretar@mkipgo.ks.gov.ba

Sektor prostornog uređenja

Pomoćnik ministra

Abdulah Krivošija
Telefon:
+387(0)33 562-145
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Sektor zaštite okoliša

Telefon:
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Centar za upravljanje kvalitetom zraka

Zijada Krvavac
Telefon:
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove

Pomoćnik ministra

Višnja Ljubljankić
Telefon:
+387(0)33 212-359
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti;

Pomoćnik ministra

Amela Petrinić
Telefon:
+387(0)33 560-401
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture

Pomoćnik ministra

Senada Dizdar
Telefon:
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i razvojne projekte

Pomoćnik ministra

Adnan Begić
Telefon:
+387(0)33 562-155
Fax:
+387 (0) 33 562-177