Skip to main content
Please wait...
Naziv institucije koja vrši mjerenje i posjeduje akreditaciju po standardu BAS EN ISO/IEC 17025 Adresa E-mail Telefon Fax Kontakt osoba Scoup akreditacije
«Zagrebinspekt» d.o.o. Mostar – Ispitni laboratorij Rudarska 247 88000 Mostar laboratorij@zagrebinspekt.com 036/334-280 036/334-280 Nikica Zovko Emisije iz stacionarnih izvora
«TQM» d.o.o. Lukavac – Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Modrac bb, 75300 Lukavac info@tqm.ba 035/553-999 035/554-444 Adnan Zoletić Emisije iz stacionarnih izvora
KJKP "Toplane" Sarajevo d.o.o. Služba Laboratorija – Odjel mjerenje polutanata Prvomajska br. 1 71000, Sarajevo 033/650-406 033/641-158 Džemal Aganović Emisije iz stacionarnih izvora
Inspect «RGH» d.o.o. Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj Hamdije Kreševljakovića 18/I,71000 Sarajevo aida.razanica@inspektrgh.com.ba 033/225-881 033/225-882 Aida Ražanica Emisije iz stacionarnih izvora
Elkomont d.o.o Ispitni laboratorij Tvornička 3 71210 Ilidža- Sarajevo laboratorija@elkomont.ba 033/222-443 033/555-516 Aida Silajdžić Emisije iz stacionarnih izvora
Ceteor» d.o.o, Sarajevo Topal Osman Paše 32b, 71000 Sarajevo info@ceteor.ba 033/563-580 033/205-725 Ismar Jamaković Emisije iz stacionarnih izvora
"INPROZ" Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla - Ispitna laboratorija "INPROZ " Armije BiH 15 75000, Tuzla 035/252-409 035/252-409 Nedim Džambić Emisije iz stacionarnih izvora
Napomena: Detaljan scoup akreditacije i mjerne metode se nalaze na linku Instituta za akreditiranje: http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela