Skip to main content
Please wait...
Adresa
Rudarska 247 88000 Mostar
E-mail
laboratorij@zagrebinspekt.com
Telefon
036/334-280
Fax
036/334-280
Kontakt osoba
Nikica Zovko
Scoup akreditacije
Emisije iz stacionarnih izvora