Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Uprava za stambena pitanja
  Direktor Uprave
  Kenan Dinar
  Telefon
  +387 (0) 33 770-173
  Fax
  +387 (0) 33 770-179

  (Djelokrug i unutrašnja organizacija Uprave za stambena pitanja)

  1. Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.
  2. Uprava za stambena pitanja vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.
  3. Uprava za stambena pitanja je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.
  Naziv sektora
  Uprava za stambena pitanja