Skip to main content
Please wait...
12.02.2024 Javni poziv za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva novim certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas
12.02.2024 Javni poziv za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva novim certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas
25.01.2024 Javni oglas za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe
25.01.2024 Javni oglas za imenovanje na poziciju direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
24.01.2024 Odluku o poništenju postupka javne nabavke
16.01.2024 OBAVJEŠTENJE kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
10.01.2024 Javni oglas za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda
09.01.2024 OBAVJEŠTENJE kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
09.01.2024 OBAVJEŠTENJE kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
29.12.2023 Nacrt rang liste za sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo"
28.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
27.12.2023 Konačna lista reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
27.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18.12.2023 Naredba o proglašenju epizode Upozorenje
12.12.2023 Nacrt liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
15.11.2023 Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša
23.10.2023 Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
11.10.2023 Ponovljeni javni poziv za dostavu zahtjeva i dokumentacije za korištenje stubova javne rasvjete za postavljanje putokaza za pravna lica
21.09.2023 Ponovni Javni poziv za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa na općinama Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo