Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo

Ministartsvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
Telefon
+387(0)33  562-086
Fax
+387(0)33 562-177
mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba