Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo

Ministarstvo

Gavias Content Builder - Ministarstvo

Ministartsvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
Telefon
+387(0)33 562-029
Fax
+387(0)33 562-031
mpz@mpz.ks.gov.ba