Skip to main content
Please wait...

Propisi

Zakon
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 'Službene novine FBiH' Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (2.15 MB)
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01 (249.02 KB)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 (53.62 KB)
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70-06 (482.17 KB)
Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/17 (122.29 KB)
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 (5.31 MB) , 26/12 (39.54 KB) , 32/12 (30.37 KB) , 24/15 (29.69 KB)
Zakon o imovini Kantona Sarajevo, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/97 9/98 5/10 (213.96 KB) , 27/16 (80.58 KB)
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/16 (51.36 KB)
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10-Prečišćeni tekst (76.07 KB)
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 02/98 48/99 (398.28 KB)
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/08 (57.74 KB)
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 (92.96 KB)
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' 11/05 (145.19 KB)
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 (493.79 KB) , 43/16 (45.26 KB) , 19/17 (45 KB) , 20/18 (113.12 KB) , 22/19 (38.64 KB)
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 33/03 (75.26 KB)
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' 39/03 22/06 43/10 (423.15 KB)
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH' 6/92 8/92 16/92 13/94 9/95 3/95 (788.94 KB)
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03 (224.99 KB) , 38/09 (56.72 KB)
Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' Zakon o gradjevinskom zemljistu (582.15 KB)
Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH'
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 (225.64 KB)
Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' 66/13 (471.04 KB) , 100/13 (148.23 KB)
Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH' Zakon (310.12 KB)
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 (145.77 KB)
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakava" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 (59.34 KB)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 62/11 (21.87 KB)
Zakon o vodama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10 (147.39 KB)
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 (425.91 KB) , 43/16 (45.26 KB) , 19/17 (45 KB) , 10/17 (35.35 KB) , 20/18 (113.12 KB) , 22/19 (38.64 KB)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 (76.08 KB)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 (221.23 KB)
Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 (459.83 KB)
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 (142.96 KB) , 72/09 (29.84 KB) , 92/17 (140.04 KB)
Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 'Službene novine FBiH' 28/05 2/08 (397.55 KB)
Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 (67.12 KB)
Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima 'Službene novine FBiH' 11/98 38/98 19/99 (195.39 KB)
Uredba
Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljanih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava 'Službene novine FBiH' Uredba (161.19 KB)
Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/16 (349.89 KB)
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' 38/06 (69.36 KB)
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/20 (207.14 KB)
Uredba o održavanju i upravljanju sistemom javne rasvjete Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/23 (267.71 KB)
Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/23 (297.05 KB)
Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 (620.2 KB)
Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 (804.61 KB)
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 (1.06 MB)
Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata 'Službene novine FBiH'
Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Uredba (35.38 KB)
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' Uredba (752.88 KB)
Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01 (2.18 MB) , 14/02 (715.34 KB)
Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/11 (75.17 KB)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' Uredba (74.01 KB)