Skip to main content
Please wait...
Kontakt

Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 562-086
Fax: +387 (0) 33 562-177
ID broj: 4202841370003

MINISTAR

Bojan Bošnjak
Telefon: +387 (0) 33 562-086
Fax: +387 (0) 33 562-177

SEKRETAR MINISTARSTVA

Sektor
Ministarstvo