Skip to main content
Please wait...
Naziv Odgovorno lice Adresa Telefon Broj certifikata Datum izdavanja rješenja i rok važenja Rok važenja E-mail/Web adresa WEB adresa
"METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Hajrudin Oruč Antuna Branka Šimića br.2a +387(0)33 661-912 05/03-19-15977-3/21 31.01.2022 31.01.2026 metalexport@bih.net.ba
"FIDGES-UPRAVITEL" d.o.o. Sarajevo Fuad Haskić Geteova br.12 +387(0)33 712-700 05/03-19-16358-3/21 01.02.2022 01.02.2026 kontakt@fidges.ba http://www.fidges.ba
"HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo Vedad Kajanija Trg Barcelone br. 6 +387(0)33 813-531 05/03-19-16249-4/21 29.01.2022 29.01.2026 hidromontaza_upravitelj@yahoo.com
"JOBING" d.o.o. Sarajevo Sanela Alibegović Grada Kalgarija br.3 +387(0)33 464-545 05/03-19-16309-4/21 30.01.2022 30.01.2026 jobing@bih.net.ba http://www.jobing.ba/
"TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo Hasib Fakić Francuske Revolucije br.99 +387(0)33 429-585 05/03-19-15985-3/21 22.01.2022 22.01.2026 tip-top.doo@live.com
"HETIG" d.d. Sarajevo Suad Alić Trg međunarodnog prijateljstva br.11 +387(0)33 768-305 05/03-19-16363-3/21 02.02.2022 02.02.2026 hetig@bih.net.ba http://www.hetig.co.ba/
"EPISMONT" d.o.o. Sarajevo Nina Bešić Srđana Aleksića br.20 +387(0)33 458-196 05/03-19-16310-2/21 02.02.2022 02.02.2026 info@epismont.ba
"SARAJEVOSTAN" d.o.o Sarajevo Ammar Gorčić Bulevar Meše Selimovića br.12 +387(0)33 276-690 05/03-19-38455-3/21 27.12.2021 27.12.2025 sastan@sarajevostan.com.ba http://www.sarajevostan.com.ba/
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Senad Krajina Želimira Vidovića Kelija br.5 +387(0)33 222-737 05/03-19-16449-3/21 02.02.2022 02.02.2026 kontakt@oki.ba http://www.oki.ba/
"STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo Žgalj Sifet Augusta Brauna br.4/IX +387(0)33 442-015 05/03-19-15995-3/21 22.01.2022 22.01.2026 info@szz.ba http://www.szz.ba/