Skip to main content
Please wait...

KJKP "Toplane" Sarajevo d.o.o. Služba Laboratorija – Odjel mjerenje polutanata

Adresa
Prvomajska br. 1 71000, Sarajevo
Telefon
033/650-406
Fax
033/641-158
Kontakt osoba
Džemal Aganović
Scoup akreditacije
Emisije iz stacionarnih izvora