Skip to main content
Please wait...
Javni uvid na Izvještaja o strategijskoj procjeni uticaja na okoliš za Izmjene i dopune Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica“ – mart 2023. godina. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, shodno članu 12. Uredbe o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 32/11), oglašava javni uvid na Izvještaja o strategijskoj procjeni uticaja na okoliš za Izmjene i dopune Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica“ – mart 2023. godine, u trajanju od 30 dana. Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani subjekti i nevladine organizacije da svoje prijedloge, komentare i sugestije dostave pismenim putem ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana objave. Dokumentacija Izvještaja o strategijskoj procjeni uticaja na okoliš za Izmjene i dopune Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica“ – mart 2023. godine dostupna je na web stranici: https://mkipgo.ks.gov.ba/