Skip to main content
Please wait...

OBRASCI ZA IMOVINU

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Naslov Prilog
Evidencija nekretnina koje su vlasništvo, a ne koriste se zbog devastiranosti evidencija_nekretnina_koje_su_vlasnistvo_a_ne_koriste_se_zbog_devastiranosti.pdf (61.62 KB)
Evidencija imovine koja se daje - uzima pod zakup evidencija_imovine_koja_se_daje_-_uzima_pod_zakup.pdf (63.92 KB)
Evidencija nekretnina van teritorije BiH evidencija_nekretnina_van_teritorije_bih.pdf (63.51 KB)
Evidencija zemljišta evidencija_zemljista.pdf (55.7 KB)
Evidencija poslovnih zgrada evidencija_poslovnih_zgrada_0.pdf (59.55 KB)
Evidencija poslovnog i stambenog prostora evidencija_poslovnog_i_stambenog_prostora.pdf (54.78 KB)
Uputstvo za popunu obrazaca Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove uputstvo_za_popunjavaje_obrazaca.pdf (213.27 KB)