Skip to main content
Please wait...
Naziv operatora Adresa operatora Telefon operatora Broj i datum izdavanja rješenja Vrste otpada Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
NINECO“ d.o.o. Sarajevo Ismeta Alajbegovića Šerbe 1/a Ilidža Sarajevo 061 200-857 05-23-13651/17
19.04.2017
15 01 01 ambalaža od papira i kartona, 15 01 02 ambalaža od plastike, 15 01 03 ambalaža od drveta, 15 01 04 ambalaža od metala, 15 01 06 miješana ambalaža, 15 01 07 staklena ambalaža, 15 01 09 tekstilna ambalaža transport neopasnog otpada bez skladištenja angažovanjem drugih transportnih firmi, transport neopasnog metalnog otpada bez skladištenja angažovanjem drugih transportnih firmi
O.D. «S-M» Vl. Duharkić Mersad Zovik b.b. Pazarić Sarajevo 063 023-418 05-23-31139/14
02.10.2015
10 03 05 otpad od aluminijuma, 15 01 04 ambalaža od metala, 16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente, 17 04 01 bakar, bronza, mesing, 17 04 02 aluminijum, 17 04 03 olovo, 17 04 05 željezo i čelik prikupljanje i fizički tretman neopasnog otpada
«MRKI KOMERC» d.o.o. Kiseljak, P.J. Ilidža Rakovička cesta b.b. Ilidža Sarajevo 061 426-320 05-23-31142/14
30.09.2015
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente, 17 04 01 bakar, bronza, mesing, 17 04 02 aluminijum, 17 04 05 željezo i čelik prikupljanje i fizički tretman neopasnog otpada