Skip to main content
Please wait...

Komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja na Izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim uslovima sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo mogu se dostaviti na adresu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, najkasnije do 01.02.2023.godine.

Prilog
Izmjene i dopune (307.63 KB)