Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Programom Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) obezbijedilo je, po prvi put, izradu Plana upravljanja posjetiocima Zaštićenog pejzaža ''Bijambare'', Plana upravljanja posjetiocima Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' i Plana upravljanja posjetiocima Spomenika prirode ''Vrelo Bosne''.

Potreba za planovima upravljanja posjetiocima javila se zbog činjenice da je u navedenim zaštićenim prirodnim područjima broj posjeta u stalnom porastu posljednih godina, što rezultira sve većim pritiskom na ova područja, a time i poteškoćama u smislu održivog upravljanja, korištenja i zaštite istih. Iz tog razloga osnovna namjena Planova upravljanja posjetiocima jest usklađivanje posjete sa zaštitom vrijednosti pojedinih područja u cilju povećanja zadovoljstva posjetioca, a s druge strane smanjenja negativnih uticaja koji proizlaze iz pretjerane posjete zaštićenog područja. Pomenuti planovi upravljanja posjetiocima biće sastavni dio važećih planova upravljanja za sva tri predmetna zaštićena područja. 

 

Komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja na nacrte planova upravljanja  posjetiocima mogu se dostaviti na adresu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, najkasnije do 31.10.2022.godine.

Prilog
Nacrt Trebević (695.54 KB)
Nacrt Bijambare (611.96 KB)
Nacrt Vrelo Bosne (958.84 KB)