Skip to main content
Please wait...
Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Nosilac prava raspolaganja Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
Institut za jezik Hasana Kikića 12 0.00 (ha)
0.00 (a)
32.00 (m2)
Građevinsko preduzeće niskogradnja u Sarajevu 0.00 Centar Zemljište Ne Državno
Institut za jezik Hasana Kikića 12 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
Građevinsko preduzeće niskogradnja u Sarajevu 0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija d.o.o. Terezija bb K.O.Sarajevo VIII, kč.1439/1 1.00 (ha)
1.00 (a)
31.00 (m2)
CENTAR SKENDERIJA P.O. SARAJEVO 0.00 Centar Zemljište Ne
Pravni fakultet Obala Kulina bana 7 KO.Sarajevo IV, kč.2090/2 0.00 (ha)
0.00 (a)
40.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
Pravni fakultet Obala Kulina bana 7 KO.Sarajevo IV,kč. 2090/2 0.00 (ha)
0.00 (a)
15.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Omladinska 12 0.00 (ha)
0.00 (a)
54.00 (m2)
0.00 Vogošća Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Brčanska bb 0.00 (ha)
0.00 (a)
97.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Livanjska bb 0.00 (ha)
0.00 (a)
24.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Jekovac 1 0.00 (ha)
0.00 (a)
28.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Stari Grad Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Derviša Numića bb 0.00 (ha)
0.00 (a)
51.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Stari Grad Zemljište Ne