Skip to main content
Please wait...
Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Nosilac prava raspolaganja Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
JU"Djeca Sarajeva" TRG međunarodnog prijateljstva 4 KO.Novo Sarajevo III, kč.3375 0.00 (ha)
0.00 (a)
47.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Novi Grad Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Prvomajska 41 KO.Novo Sarajevo III, kč.1404 0.00 (ha)
0.00 (a)
5.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Džidžokovac 11 0.00 (ha)
0.00 (a)
13.00 (m2)
NARODNI ODBOR OPŠTINE CENTAR 0.00 Centar Zemljište Ne Državno
Institut za jezik Hasana Kikića 12 0.00 (ha)
0.00 (a)
32.00 (m2)
Građevinsko preduzeće niskogradnja u Sarajevu 0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Akifa Šeremeta 10 0.00 (ha)
0.00 (a)
23.00 (m2)
GP.Vranaca 0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Buka 9 0.00 (ha)
0.00 (a)
24.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne
JU"Djeca Sarajeva" Buka 9 0.00 (ha)
0.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne
JU"Djeca Sarajeva" Ferde Hauptmana 36 0.00 (ha)
0.00 (a)
3.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" TRG međunarodnog prijateljstva 4 KO.Novo Sarajevo III, kč.3374 0.00 (ha)
0.00 (a)
24.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva" Brčanska bb 0.00 (ha)
0.00 (a)
97.00 (m2)
JU DJECA SARAJEVA 0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno