Skip to main content
Please wait...
Adresa Aktivnosti Broj rješenja Datum izdavanja Vrsta industrije Vrsta postrojenja
TBG BH d.o.o. Kakanj ul. Doglodi bb, Ilidža

Postrojenje za proizvodnju betona PEMAT PMA 3000 kapaciteta 80 m3/h

05-19-7109 Mineralna industrija Postojeće
Colak d.o.o. Sarajevo ul. Bosanski put br. 103, Općina Ilijaš

Pogon primarne i sekundarne prerade drveta kapaciteta proizvodnje 7050 m3/god.

05-23-17135 Drvna industrija Postojeće
Balović Admir Naselje Nišići

Farma za tov brojlera kapaciteta 56.000 mjesta po turnusu

05-19-7757/2 Poljoprivreda i šumarstvo Novo
“Šumarstvo Ljuta” d.o.o. Konjic podružnica Sarajevo ul. Osik 861, Ilidža 05-23-18178 Drvna industrija Novo
Fondacija za razvoj obrazovanja Hrasnička cesta 15, Ilidža

Kotlovnicu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu instalirane snage 3,0 MW

05-23-17197 Energetika Postojeće
“Bingo” d.o.o. Tuzla ul. Džemala Bijedića 160, Sarajevo

Kotlovnica instalirane snage 1,9 MW i garaže sa 367 podzemnih i 326 vanjskih mjesta za parkiranje u sklopu poslovnog centra Bingo

05-23-15970 Energetika, Infrastrukturni objekti Novo
“Nestro Petrol” a.d. Banja Luka ul. Nova cesta 65, Semizovac

Benzinska stanica Nestro Petrol PJ „Vogošća“, kapacitet rezervoara 270 m3 u kojima se skladišti cca 210 tona naftnih derivata

05-23-12681 Opasne supstance Postojeće
"E-SPV" d.o.o.Sarajevo ul.Džemala bijedića bb., Sarajevo 05-23-8416 Infrastrukturni objekti Novo
Goodwill d.o.o. Kazina Bara bb, Osenik

Tov brojlera kapaciteta 34.000 mjesta

05-23-10055/ Poljoprivreda i šumarstvo Novo
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve Most Suade Dilberović - VI transverzala (zgrada Vrhovnog suda BiH)

Saobraćajnica ukupne dužine 3,4762 km

05-23-18100 Infrastrukturni objekti Postojeće