Skip to main content
Please wait...
Adresa Telefon operatora Broj i datum izdavanja rješenja Dozvola važi do Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
PAPIR SERVIS» D.O.O. SARAJEVO Halilovići br. 8 033 546-270 05-23-5053/13, 05-23-5464/18 30.05.2023 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
"AIDA -COMMERCE" D.O.O. SARAJEVO Pijačna 5 Ilidža 033 638-467 05-23-1477/18 29.06.2023 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
http://www.aidacommerce.ba
aidacommerce@bih.net.ba
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ" Kranjčevićeva 12 033 285-100 05-23-9488/18 19.10.2023 tretman infektivnog medicinskog otpada http://www.obs.ba
hospital@obs.ba
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo Hifzi Bjelevca 15 05-23-15012/18 19.12.2023 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
manipulacija,
transport otpada
"A&D" D.O.O. SARAJEVO Hadžići 033 943-301 05-23-17389/19 04.12.2024 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
info@ad-bh.com
"AHSUN - sirovinacomerc" d.o.o. Ilijaš Bosanski put 215 033 400-298 05-23-7013/19 25.10.2024 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
http://www.ahsun.co.ba
ahsun@bih.net.ba
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 38 Sarajevo 033 535-170 05-23-15566/19 17.02.2025 prikupljanje,
transport otpada,
odlaganje otpada
http://www.pokop.ba
kjkp_pokop@bih.net.ba
C.I.B.O.S. D.O.O. SARAJEVO Bosanski put 215 Ilijaš 033 580 270 05-19-6649-9/21 16.11.2026 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU Bolnička 25 05-23-3544/15, 05-19-2539/21 04.06.2026
AIDA COMMERCE D.O.O. SARAJEVO Pijačna 5 05-23-1477/18 29.06.2023. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada