Skip to main content
Please wait...

Link na pregled čitavog Registra dozvola za upravljanjem otpadom

REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Adresa Telefon operatora Broj i datum izdavanja rješenja Dozvola važi do Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
PAPIR SERVIS D.O.O. SARAJEVO Sarajevo 05-23-5053/13 III, 0523-5464/18 III MG, 05-19-4400-10/23 MG
25.06.2023. 30.05.2028, 18.12.2023
18.12.2028 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
,,LOLO" D.O.O. SARAJEVO Sarajevo 05-19-14100-3/22
12.12.2022.
12.12.2027. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
Negro Crown d.o.o. Sarajevo Mostarska 3 Hadžići 05-19-6350/23
19.07.2023.
19.07.2028 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija
BOSNAPLAST Safeta Zajke 61 033 450-517 05-19-7111/23
24.05.2023.
24.05.2028. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
EKO-FORMA Halilovići bb 063 723-260 05-19-10074-6/22
17.04.2023.
17.04.2028. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
«MELTAL» D.O.O. SARAJEVO Bosanski put 215 033 428-960 05-19-14598-2/22
21.10.2022.
21.10.2027 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
http://www.meltal.si
meltal@bih.net.ba
KJKP "Rad" Sarajevo Paromlinska 57 Sarajevo 033 658-038 05-23-6339/19 12.06.2025 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
transport otpada,
odlaganje komunalnog otpada,
transport reciklabilnog otpada
http://www.rad.com.ba
jkpradsa@bih.net.ba
"BH RECYCLING" D.O.O. SARAJEVO Bjelašnička bb Pazarić Hadžići 033 428-440 05-19-1371/23
09.02.2023.
09.02.2028. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
http://bhrecycling.ba
"EKOMETAL" D.O.O. SARAJEVO Safeta Zajke bb Sarajevo 033 631-188 05-23-30144/14 , 05-19-12252/20 26.10.2025 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
"SPOJLER" D.O.O. ILIDŽA Rakovička cesta 158 Ilidža 062 546-498 05-23-5801/15 , 05-19-10276/20 28.09.2025 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada