Skip to main content
Please wait...

Nacrt Izvještaja o strategijskoj procjeni uticaja na okoliš za Prostorni plan područja posebnog obilježa Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići