Skip to main content
Please wait...

Evidencija zemljišta

Vrsta obrasca
Obični dokument u PDF-u
Sektor
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove