Skip to main content
Please wait...

Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1

Vrsta obrasca
Obični dokument u PDF-u
Sektor
Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti