Skip to main content
Please wait...

Operator “Euro-Asfalt” d.o.o. dostavio je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za privremenu betonaru u zaštitnom pojasu autoceste A1, na trasi koridora Vc, poddionica Tarčin-Ivan, naselje Tarčin, Općina Hadžići, Sarajevo.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev sa prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo-Sektor zaštite okoliša, ul. R. Džemaludina Čauševića br.1 Sarajevo, u vremenu od 13-15 sati, kancelarija br. 324 (III sprat).

Rok za davanje primjedbi i sugestija na zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Broj zahtjeva
05-19-1305/21
Datum podnošenja
Vrsta industrije
Mineralna industrija
Javni uvid od datuma
Javni uvid do datuma