Skip to main content
Please wait...

JAVNI POZIV za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa na općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilidža, Trnovo, Hadžići i Ilijaš

<p>Predmet ponovnog javnog poziva je dodjela prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa, a u skladu sa Elaboratom “Reklamni panoi na stubovima javne rasvjete na području Kantona Sarajevo-Izmjene i dopune” broj: 02-04-36903-18/21 od 07.10.2021. godine, na period od jednu (1) godinu sa početnim cijenama.</p>

Vrsta
Konkursi