Skip to main content
Please wait...

Lista pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan

Naziv pravnog subjekta Adresa Općina Korišteni energent Ukupno instalisana snaga Alternativno gorivo Vrsta postrojenja
Lutrija BiH D.O.O. SARAJEVO Mehmeda Spahe 11 Centar plin/LU 366.00 S
G-petrol d.o.o. Sarajevo BP Bulevar Meše Selimovića bb Ilidža LU 78.00 S
Hasanal d.o.o. Ilijaš Bosanski put bb Ilijaš
HIFA D.O.O. BP Džemala Bijedića bb Novi Grad
HIFA D.O.O. PJ Vogošća Igmanska bb Vogošća ELLU 30.00 S
Hidrogradnja d.d. - podružnica SIGMA Izeta Čomare bb Ilidža LU 170.00 S
Gramex d.o.o. novi pogon Mustafe Bajića 21 Novi Grad Pelet 1200.00
LAKE D.O.O. SARAJEVO SKENDERIJA 3A Centar ELLU 270.00 S
Goodwill d.o.o Kazina Bara bb Hadžići Biomasa 110.00 S
HOLDINA d.o.o. Stup-Sarajevo Podlugovi b.b. Ilijaš LU 270.00 S
JU OŠ Vladislav Skarić Sarajevo Terezija 48 Centar ELLU 835.00 S
JU Srednja trgovačka škola Sarajevo Armaganuša 29 Centar ELLU 970.00 S
KIKO d.o.o. Moševićka 6 Ilijaš Ugalj
KJKP GRAS Sarajevo Halida Hajtaza bb Centar Pelet 930.00 S
KLAS d.o.o. Paromlinska 43 Novo Sarajevo plin/LU 6559.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 3,21 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400.00 S
HIFA-PETROL DOO HOTONJ BB Vogošća ELLU 5001.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 20 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 200.00 S
Lišćevica promet d.o.o. Podlugovi Moševička bb Ilijaš Ugalj i drvo
LAKE D.O.O. SARAJEVO SKENDERIJA 3A Centar ELLU 540.00 S
GORENJE COMMERCE DOO ILIDŽA KAMENOLOM 11 Ilidža ELLU 620.00 S
HIFA-PETROL Hotonj BS Hotonj bb Vogošća Ugalj 100.00 L i STLU S
Konkurs d.o.o. Drozgometva bb Hadžići Ugalj i drvo 550.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 24, 25, 26 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 100.00 S
G-petrol d.o.o. Sarajevo Kurta Schorka 3a Novi Grad ELLU 65.00 S
Arhaz d.o.o. Moševićka 115 Ilijaš Ugalj
BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. Vogošća Igmanska bb Vogošća Mazut 20000.00 S
BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. Vogošća Igmanska bb Vogošća Ugalj 26000.00 S
Braća Mujić Export-Import d.o.o. Sarajevo Džemala Bijedića 212 Ilidža Pelet 300.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 18 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400.00 S
BUCOMERC d.o.o. BS Zovik bb Hadžići Ugalj 110.00 L i STLU S
BS Ahmetspahić Petrol Željeznička stanica 34 Vogošća ELLU 80.00 S
Bingo d.o.o. Export import Tuzla Alića rampa , Mrakovo bb Ilijaš Ugalj 250.00 S
Bioenergy (Bolnica Jagomir) Nahorevska 248 Centar Biomasa 800.00 S
Amel i Nur ustanova za preškolski odgoj Sarajevo Rosulje bb-Tome Mendeša bb Vogošća ELLU 160.00 S
CITARPRODUKT d.o.o. Visoko-Hotel u Ilijašu 126. Ilijaške brigade Ilijaš Pelet 75.00 S
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo Bosanski put 215 Ilijaš ELLU 240.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 14 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 70.00 S
BOSNET GROUP d.o.o. 6.mart b.b. Hadžići propan-butan 1360.00 S
BS Proming d.o.o. Blažujski drum Ilidža ELLU 90.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 17 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400.00 S
IPP Nišići vl. Balović Admir Zlotege bb Ilijaš Ugalj i drvo 350.00 S
JU OŠ Aleksa Šantić Sarajevo Branislava Nušića 95 Novi Grad ELLU i Pelet 780.00 S
JU OŠ Mirsad Prnjavorac Vogošća Jošanička bb Vogošća ELLU 697.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-objekat 16 Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 300.00 S
DUDE Grivići OD Grivići bb Hadžići Ugalj 165.00 L i STLU S
CONTY PLUS d.o.o. Bačići 14A Novi Grad Drvo 300.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac-bolnica Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 200.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400.00 S
FMO-Kasarna Rajlovac Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400.00 S