Skip to main content
Please wait...
Submitted by Anonimus (not verified) on 1, Dec 2021

Hamdo Kuldija jedan je od 62 korisnika koji su zamijenili peći na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima na pelet u Kantonu Sarajevo.

Kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Švedska, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, provodi aktivnosti na implementaciji pilot projekta „Subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u KS“.

Radi se o projektu kojim Vlada KS želi uticati na smanjenje zagađenosti zraka, s obzirom na to da su brojna istraživanja pokazala da je jedan od glavnih uzročnika lošeg kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, u zimskom periodu, emisija zagađujućih tvari iz kućnih ložišta na čvrsta goriva.

Ministar Enver Hadžiahmetović posjetio je danas našeg sugrađanina koji sada svoj dom u naselju Švrakino zagrijava certificiranom peći na pelet. Nabavka ove vrste peći omogućena mu je subvencioniranjem, i to iznosom do 70% od njene ukupne cijene odnosno iznosom do 5.000 KM.

"Po objavljenom javnom pozivu, prijavio sam se i vrlo brzo sam sve završio. Dobio sam peć i veoma sam zadovoljan. Preporučio bih svima da pređu na pelet, jer je puno bolji, i sa ekološkog aspekta, jer utiče na smanjenje zagađenja u našem gradu", rekao je Kuldija.

Dodao je i da je prije zamjene bilo daleko teže rukovati i čistiti prethodnu peć na ćumur.

"Sada sebi na termostatu podesim temperaturu koju želim. Ponekad dva-tri dana ne moram dolaziti do peći da je palim i gasim. U spremnik može da stane pet vreća, tako da je mnogo bolje i rentabilnije", objasnio je Kuldija.

Ministar Hadžiahmetović istakao je da su sredstva za implementaciju ovog projekta u vrijednosti 2,9 miliona KM, u jednakom omjeru, obezbijedile Vlada KS i Švedska.

"U januaru smo raspisali tender na koji se prijavilo 850 ljudi koji su ispunjavali uslove. Prvih 100 korisnika je u procesu zamjene peći ovim certficiranim, a sa jučerašnjim danom 62 korisnika do danas su izvršila zamjenu. Nakon što završimo prvu fazu, naredni korak je implementacija projekta za novih 400 ili 500 korisnika. Vlada KS je u saradnji sa Vladom Švedske osigurala dodatnih tri miliona KM za nove priključke, te očekujemo da sredinom iduće godine u Kantonu imamo oko 600 ovakvih novih ložišta", naveo je ministar Hadžiahmetović, te simbolično predao našem sugrađaninu pelet kojim će u narednim danima moći zagrijavati svoj dom.

Naglasio je kako će se realizacijom ovog projekta bitno uticati na smanjenje zagađenja zraka, jer se ovaj projekt provodi s ciljem smanjenja njegovog  onečišćenja u Sarajevu.

 
Slika