Skip to main content
Please wait...

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes a u cilju proširenja gradskog groblja Vlakovo

Vrsta
Konkursi
Datum
Prilog