Skip to main content
Please wait...

Ustavni sud FBiH obustavio postupak po zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacije KS

Submitted by Anonymous (not verified) on 21, Oct 2021

Ustavni sud Federacije BiH obustavio je postupak po zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacije Kantona Sarajevo.

Rješenje Ustavnog suda FBiH o obustavi postupka doneseno je 13. oktobra 2021. godine, nakon što je Skupština Kantona Sarajevo 7. septembra ove godine usvojila Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo kojim je stavljen van snage Zakon koji je bio predmet ocjene ustavnosti.

Ovim zakonom su regulirana kantonalna ministarstva i drugi organi uprave i utvrđene njihove nadležnosti, te predstavlja jedan od temeljnih organizacijskih propisa na nivou Kantona Sarajevo.

 

Slika