Skip to main content
Please wait...

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke

Izrada projektnog zadatka za izradu glavnog projekta za prekrivanje i zatvaranje ploha deponije u cilju smanjenja produkcije filtrata

Vrsta
Konkursi
Prilog