Skip to main content
Please wait...

JAVNI POZIV vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš  potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo. U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH je dana 04.01.2021. godine objavio Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama. Tekst Javnog poziva zajedno sa prijavnim formularom se može preuzeti na sljedećem linku: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscent... Javni poziv ostaje otvoren do 15.02.2021. godine do 17.00 sati. Za više informacija o učešću u Pilot projektu subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo molimo Vas da kontaktirate UNDP na jedan od slijedećih načina: Kontakt telefon: 033/293-400 E-mail: registry.ba@undp.org , uz napomenu „Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova“.
Vrsta
Obavještenja
RB
592403