Skip to main content
Please wait...

Izrada dopuna i korekcija Glavnog projekta HIS Višnjica iz 1998. godine za proširenje prostora za odlaganje prema čelu deponije na površini od oko 37.000 m2 u skladu sa studijom Svjetske banke

Vrsta
Obavještenja
Datum
Prilog
Odluka (125.58 KB)