Skip to main content
Please wait...
Submitted by Anonimus (not verified) on 22, Sep 2022

Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane Sarajevo jutros je počelo sa zagrijavanjem objekata koji su na njihovom toplifikacionom sistemu.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je od juna ove godine vršilo pripreme u saradnji sa kantonalnim preduzećima koja pružaju usluge grijanja u Kantonu Sarajevo kako bi spremni dočekali grijnu sezonu.

Iz Toplana ističu da su sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije spremna za početak sezone grijanja za 2022/2023. godinu, a s obzirom na zahlađenje prethodnih dana, donesena je odluka da se jutros počne sa isporukom toplotne energije.

Iz Ministarstva navode da čine sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi korisnici bili zadovoljni uslugama koje pružaju preduzeća koja su u okviru ovog Ministarstva i kako bi grijna sezona bila što uspješnija.

 

 

Slika