Skip to main content
Please wait...
Submitted by Anonimus (not verified) on 8, Sep 2022

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović je početkom ovog mjeseca zatražio od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove intenziviranje inspekcijskih nadzora nad provođenjem propisanih mjera za sprečavanje širenja i uništavanja biljke ambrozije, jer prvovremeno neuklanjanje i širenje ove korovske biljke, odnosno njen polen, izaziva ozbiljne zdravstvene probleme našim građanima.

U dopisu koji je ministar poslao spomenutoj upravi podsjetio ih je i da Ministarstvo koje predvodi, primjenjujući odredbe Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, obezbjeđuje monitoring polena na području Kantona Sarajevo u saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse – akademik Sulejman Redžić Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

“Svrha monitoringa je pravovremeno informisanje građana u cilju zaštite od alergija i njihovih posljedica na zdravlje i kvalitet života, kao i iniciranje mjera za kontrolu i uklanjanje alergenih vrsta drveća, trava i korova”, naveo je ministar Hadžiahmetović dalje u dopisu.

Informisao ih je i kako Centar redovno dostavlja izvještaje o stanju prisustva bioloških polutanata u zraku sa dvije mjerne stanice, i to onih instaliranih na Pofalićima i u Starom Gradu. 

“Prema zadnjim izvještajima na obje mjerne stanice konstatovan je polen invazivne i visoko alergene biljke ambrozije. Tokom septembra očekuje se značajno povećanje koncentracije polena korova u zraku, a posebno polena ambrozije. U skladu sa ovim, te tačkom VI Odluke o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste ambrozije tražimo da se intenzivira nadzor nad provođenjem mjera utvrđenih tačkom II i III spomenute odluke”, naglasio je ministar Hadžiahmetović.

Uputio ih je i kako su, prema njegovim informacijama, staništa ambrozije najprisutnija na površinama uz željezničke pruge, ceste, na zapuštenim građevinskim i drugim neodržavanim površinama. 

Na kraju je zamolio da ga iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove cjelovito informišu o rezultatima provedenog nadzora. 

 
Slika