Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

Saobraćajnica ukupne dužine 3,4762 km

Vrsta industrije
Infrastrukturni objekti
Vrsta postrojenja okolinske dozvole
Postojeće
Broj zahtjeva
05-23-18100
Adresa
Most Suade Dilberović - VI transverzala (zgrada Vrhovnog suda BiH)
Adresa lokacije
Hamida Dizdara 1, Sarajevo
Datum izdavanja okolinske dozvole