Skip to main content
Please wait...

“Nestro Petrol” a.d. Banja Luka

Benzinska stanica Nestro Petrol PJ „Vogošća“, kapacitet rezervoara 270 m3 u kojima se skladišti cca 210 tona naftnih derivata

Vrsta industrije
Opasne supstance
Vrsta postrojenja okolinske dozvole
Postojeće
Broj zahtjeva
05-23-12681
Adresa
ul. Nova cesta 65, Semizovac
Adresa lokacije
ul. Kralja Alfonsa XIII 9, Banja Luka
Datum izdavanja okolinske dozvole