Skip to main content
Please wait...

IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. INDIRA LOGO-ČOLAKOVIĆ»

Ferde Hauptmana br. 7
Sarajevo 05-23-10256/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«BASARIĆ DR. IBRAHIM»

M.Mustafe Bašeskije 29
Sarajevo 05-23-12557 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. AMRA GARIBOVIĆ»

Hasana Brkića bb
Sarajevo 05-23-27281-5/12
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA«DR. DENIS MALIĆEVIĆ» Ul. Osik 15Osijek – Ilidža 05-23-11928 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ROŽAJAC DR. RUŽDIJA»

Trg međunarodnog prijateljstva br.1
Sarajevo 05-23- 27281-3/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ZINA-DENT»

Grbavička bb
Sarajevo 05-23-12170/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DENTAL CENTAR DR. REDŽIĆ»

Ul. Šipska bb
Sarajevo 05-23-11250/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. KADRIĆ-BERKOVAC MIRHA»

Vratnik Mejdan 31
Sarajevo 05-23-26595/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. NEVZETA PEHILJ»

Trg Oteškog bataljona 59
Sarajevo 05-23-27281-2/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TAFI DR. MUHAMED»

Adema Buće 56
Sarajevo 05-23-11251 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«AMDENTA»

Azize Šaćirbegović bb
Sarajevo 05-23-26420 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DENTA S»

Branilaca Sarajeva 12
Sarajevo 05-23-26705 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. NADA MAHMUTOVIĆ»

Ul. Šipska bb
Sarajevo 05-23-27281-6/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«HELIO»

Hamdije Kapidžića 11
Sarajevo 05-23-26976 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TERMIZ DR. AIDA»

P.O. Zvijezda br.3
Sarajevo 05-23-11323/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«3D»

Radićeva 15
Sarajevo 05-23-11506 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. SADETA ŠABANOVIĆ-ŠUKURICA»

Francuske revolucije br.111
Sarajevo 05-23-15960/13

OPĆA BOLNICA «PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ»

Kranjčevićeva 12
Sarajevo 05-23-17096/13

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-920/13

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA M“
Hadželi 98 Sarajevo 05-23-7531/13

PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA
«DR. AVDIJA BAŠIĆ»

A. B. Šimića 23
Sarajevo 05-23-4638/13
APOTEKA «SAN-DI» Stara cesta do br.7 Semizovac - Vogošća 05-23-3161/13

PZU POLIKLINIKA «DR. ODOBAŠIĆ»

Omladinskih radnih brigada 8/I
Dobrinja II
Sarajevo 05-23-18599/12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
Josipa Vancaša 1 Sarajevo 05-23-5842/13

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SMILE DENT»

Fra Anđela Zvizdovića 4
Sarajevo 05-23-5858/13
PZU APOTEKA «MIMA» Željeznička br.4 Pazarić Hadžići 05-23-6042/13

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. IBRAHIM ASSAAD»

Ibrahima Ljubovića 48
Sarajevo 05-23-1457/13

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. ALMA PUTEŠ»

Ul. Stupska A2-B16
Sarajevo 05-23-3181/13

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«E&O»

Ul. Francuske revolucije 82
Sarajevo 05-23-3873/13

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. AVDAGIĆ»

Jošanička 33
Sarajevo 05-23-13110/12

APOTEKA «REVITA»

Azize Šaćirbegović 16
Sarajevo 05-23-13234/12

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PROF. KOBAŠLIJA»

Hamdije Čemerlića 47
Sarajevo 05-23-12887/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Vl.dr.Ahmetašević Edina
Behdžeta Mutevelića 22 Sarajevo 05-23-13019/12
APOTEKE SARAJEVO

SH Muvekita 11
Sarajevo 05-23-10579/12

APOTEKA «DIJA SAN»

Envera Šehovića 54
Sarajevo 05-23-12038/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. AGIĆ»

Herceg Stjepana 4
Sarajevo 05-23-26606/12

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
«DENIDA APOTEKE»

Trg međunarodnog prijateljstva 18
Sarajevo 05-23-11472/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«HRAPOVIĆ»

Trg heroja 39
Sarajevo 05-23-26858/12
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL.GUSKA JASMINKA Barska br. 34-a Ilidža 05-23-9848/12
PZU APOTEKA «PHARMAMED» PC 96 FIS VITEZ Vitez 05-23-27414/12

USZ «DOM VITALIS»

Velika aleja 28
Sarajevo
05-23-26997/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SELIMBEGOVIĆ»

Mula Mustafe Bašeskije 1
Sarajevo 05-23-27526/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SELIMADŽOVIĆ DR. DIJANA»

Azize Šaćirbegović 80A
Sarajevo 05-23-26776/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. SJENAR»

Kobilja Glava 22/II
Sarajevo 05-23-10567/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. IMŠIROVIĆ»

Branilaca Vijenca bb
Sarajevo 05-23-10568/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SAFIR»

Ložionička br. 7
Sarajevo 05-23-26421/12

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE DR.HARIDŽA ŠEHOVIĆ-FOČO
Dženetića čikma 10 Sarajevo 05-23-26227/12

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«FERHATBEGOVIĆ DR. FAHRUDIN»

Braće Begić 3
Sarajevo 05-23-26475/12

POLIKLINIKA «ATRIJUM»

Džemala Bijedića 185
Sarajevo 05-23-9485/12

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE «DEMIROVIĆ»

Bjelave 70
Sarajevo 05-23-26710/12