Skip to main content
Please wait...

IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending

KANTONALNA JAVNA USTANOVA
«GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO

Aleja Bosne Srebrene 7
Sarajevo 05-23-22053/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
«CENTAR STOMATOLOŠKE PROTETIKE DR HUJIĆ»

Grbavička 86
Sarajevo 05-23-21869/16

PRIVATNA APOTEKA «PHARMACENTAR»

Kevrin potok 3
Sarajevo 05-23-10143/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«JAKUPOVIĆ»

Tešanjska 4
Sarajevo 05-23-21310/16
PRIVATNA APOTEKA „VITAPHARM“
Barska 40-42
Ilidža 05-23-19889/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«HASANOVIĆ dr ISMIR»

Zagrebačka 31
Sarajevo 05-23-18757/16

PRIVATNA APOTEKA «AL-TAWIL»

Hamdije Kapidžića 3 i 4
Sarajevo 05-23-15931/16
PRIVATNA APOTEKA „SELEN“
Numan Paše Čuprilića 15A
Sarajevo 05-23-19220/16

PZU APOTEKA «VERDANT»

Hifzi Bjelevca 36 Bačići-Stup
Ilidža 05-23-17818/16

PRIVATNA APOTEKA «TARČIN»

Ul. Đoke Mrđana br. 78

Sarajevo 05-23-12344/16
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA«LJALJEVIĆ DR NEDŽAD» Logavina 60 Sarajevo 05-23-11987/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DUR DENTAL CENTAR»

Vl. Sokolović Sanjin
Ul. Koševo 15
Sarajevo 05-23-13200/16

ORDINACIJA ZA KARDIOVASKULARNU MEDICINU
«DR PEZO»

Džemala Bijedića 123
Sarajevo 05-23-12239/16

Privatna stomatološka ordinacija
«DR GANIBEGOVIĆ»


Ul. Terezija 38
Sarajevo 05-23-10187/16

Privatna stomatološka ordinacija
«DR DERVIŠEVIĆ» Vl. Ganibegović Darije

Vl. Dervišević Sanjin
Ul. Malta bb
Sarajevo 05-23-10768/16

PZU APOTEKA «GRALPHARM»

Donji Hotonj 38
Sarajevo 05-23-9986/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«A&S»


Jovana Bijelića 4
Sarajevo 05-23-7949/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«GODENT»Vl. Gasal dr. Hajrudin Vl. Doc dr sc Mirjana Gojkov Vukelić


Himze Polovine 1
Sarajevo 05-23-8058/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«RAZMAN»

Kemala Kapetanovića 57
Sarajevo 05-23-6399/16

PZU-APOTEKA «MAGISTRAT»

Osik br.120
Ilidža 05-23-32050/15

«PRIVATNA ORDINACIJA ZA
ANESTEZIJU I TERAPIJU BOLA»Prim.dr. Ljiljana Lončar


Branislava Nušića 166
Sarajevo 05-23-3866/16

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«MINISTRY OF SMILE»

Trg Heroja br. 30
Sarajevo 05-23-1479/16

RIVATNA APOTEKA «SEMPERVIVA»

Braće Begić br.6
Sarajevo 05-23-32443/15

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR ZAKIR MAHMUTOVIĆ»

Bogumilska 23

Sarajevo 05-23-31487/15

PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA
«DR. ENISA HODŽIĆ»

Braće Begića br.6
Sarajevo 05-23-32929/15

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
APOTEKA «GRAL»

Dejzina Bikića do br.19
Sarajevo 05-23-26527/15
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Mehmeda Spahe 7
Sarajevo 05-23-31409/15

PRIVATNA APOTEKA «MEDIKALIZ»

Zagrebačka 15
Sarajevo 05-23-30332/15

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TANOVIĆ DR DŽEMAL»

Akifa Šeremeta 62
Sarajevo 05-23-31146/15
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. OBRADOVIĆ UGRINČIĆ ŽELJKA

Tešanjska 11
Sarajevo 05-23-29118/15

PZU APOTEKA «REMEDIA»

Kranjčevićeva 43
Sarajevo 05-23-14024/15
PRIVATNA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA PRIM. DR. MIRA ADEMOVIĆ

Grbavička 84
Sarajevo 05-23-25519/15
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM VL. DR. AIDA ČOMAGA

Envera Šehovića br.30
Sarajevo 05-23-28964/15
PZU APOTEKA «FAMILY» Iza Hrida br. 16 Sarajevo 05-23-28735/15

PRIVATNA APOTEKA
«TILIA»

Marcela Šnajdera 9B
Sarajevo 05-23-26466/15

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«HASANAGIĆ» Vl. Dr Haris Hasanagić

Butmirska cesta 58
Sarajevo 05-23-28535/15
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR EDINA HUSIĆ-KEVRIĆ

Bosanskih gazija 29
Sarajevo 05-23-25778/15

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Husić Gazibara Berina
«MISVAK»

TRG ZAVNOBIH-a 32
Sarajevo 05-23-27607/15

PRIVATNA APOTEKA
«PharmaSA»

Trg Merhemića 5
Sarajevo 05-23-27299/15

PRIVATNA APOTEKA
«LIBERO»

Rašida Bešlije br.1
Sarajevo 05-23-27135/15
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR ALMIR SULJIĆ

Gradačačka 29-a
Sarajevo 05-23-24965/15

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR HODŽIĆ»

Grbavička 78/1
Sarajevo 05-23-25306/15
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA PRIM.DR. NEJRA PAŠIĆ

A. B. Šimića 2A
Sarajevo 05-23-24907/15

PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
«CLARUS»

Skenderija 24
Sarajevo 05-23-6807/15
«ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE USLUGE» Mr.sci.dr. Ferida Huković-Čengić Ćemaluša br.6 Sarajevo 05-23-20621/15

KJU «DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO
ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
I DRUGIH OSOBA»

Nahorevska 195
Sarajevo 05-23-22996/15
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL. DR.BERINA HASAN

Ivana Cankara 1
Sarajevo 05-23-2935/15
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “MUJIĆ DR ALEN”

Ul. Dobrinjske bolnice bb
Sarajevo 05-23-5817/15
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO

Bolnička 4a
Sarajevo 05-23-17472/15

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DENT ART»

A.B.Šimića 2b/I
Sarajevo 05-23-6842/15