Skip to main content
Please wait...

Kontakti

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i razvojne projekte

Šef odjeljenja

Nermina Kurtović
Telefon:
+387(0)33 562-003
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Šef odjeljenja

Nihad Kozlić
Telefon:
+387(0)33 562-155
Fax:
+387 (0) 33 562-177

UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

Telefon:
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Unutrašnja uprava za stambena pitanja

Telefon:
Fax:
+387 (0) 33 562-177

Centar za upravljanje javnom rasvjetom

radno vrijeme od 07:30-16h

Dežurni telefon
Telefon:
+387 (0) 33 562-242
Fax:
+387 (0) 33 562-177
javnarasvjetaks@mkipgo.ks.gov.ba