Skip to main content
Please wait...

Zbog zagađenja zraka, uzrokovanog rastom zagađujućih PM10 čestica, u Kantonu Sarajevo je proglašena epizoda "Pripravnost", uz primjenu interventnih mjera.

Na svim mjernim mjestima u Kantonu, osim na lokalitetu Vijećnice, prosječne dnevne koncentracije PM10 iznose preko 50 mikrograma po metru kubnom čestica. Visoke vrijednosti ovog polutanta bilježe se i od jutros, a prognozirane vremenske prilike ukazuju da će slično stanje biti i u naredna tri dana.

Zdravstvena preporuka rizičnim skupinama stanovništva - trudnicama, djeci, starijim osobama, te hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima je da izbjegavaju fizičke aktivnosti i boravak napolju tokom zagađenja zraka.

„Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna tri dana se očekuje relativno stabilna vremenska situacija, s mogućim povremenim slabim padavinama i vjetrom slabog intenziteta, promjenjivog smjera, kao i povremenim temperaturnim inverzijama u večernjim i jutarnjim satima. Za ponedjeljak poslijepodne, 06. marta, prognoziran je vjetar umjerene jačine, usljed kojeg se očekuje pad zagađujućih čestica u zraku“, obrazloženje je Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera KS.

Sve mjere kojih se tokom epizode "Pripravnost" moraju pridržavati obveznici primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, dostupne su na:

https://mkipgo.ks.gov.ba/sites/mkipgo.ks.gov.ba/files/Mjere%20i%20odgovornosti%20primjene%20u%20slu%C4%8Daju%20epizode%20PRIPRAVNOST.pdf

 Apeluje se na stanovništvo, kao i privredni sektor da ne doprinose dodatnom zagađenju zraka, uz podsjećanje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada.