Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo danas su se oglasili povodom zalaženja krupne velike divljači – mrkog medvjeda u urbane zone na području KS. Kako navode, pojavom medvjeda u urbanom dijelu grada (područje Hadžića i Vratnika) došlo je do uznemiravanja javnosti.

Iz ova dva ministarstva navode da zajedno prate tok djelovanja akcije udaljavanja medvjeda prema ruralnim dijelovima koju provodi Interventni tim za velike zvijeri Kantona Sarajevo, u saradnji s policijom, Kantonalnom upravom civilne zaštitu i lovačkim društvima KS.

Naglašavaju da je mrki medvjed, pored vuka i risa, autohtona divlja životinja (velika zvijer), čije postojanje na prostoru Federacije BiH i Evropske unije ima veliku važnost u očuvanju biološke raznolikosti.

„Zakonodavstvom Federacije BiH je zabranjeno smanjivanje brojnosti populacija divljih vrsta ili ih hvatati, ozljeđivati ili ubijati, uništavati njihova staništa ili mijenjati njihove životne uslove; namjerno uklanjati divlje biljke i gljive iz njihovih staništa i smanjivati njihove populacije u  skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Velike zvijeri Federacije BiH su proglašene ugroženim u skladu s Crvenim listama divljih vrsta i podvrsta životinja, biljaka i gljiva Federacije BiH“, objašnjavaju iz ova dva ministarstva. 

Kako dodaju, medvjedi su, prema svojoj etologiji, životinje koje u rijetkim slučajevima izlaze iz svojih prirodnih staništa i zalaze u urbane zone s povećanom koncentracijom buke i gužve. Razlog je najčešće ljudski faktor kada dolazi do uznemiravanja njihovih staništa i putanje kretanja.

Iz navedenih ministarstava upućuju apel građanima da svojim akcijama i postupcima ne uznemiravaju i uništavaju prirodna staništa medvjeda, kao i da ako primijete izvođenje nedozvoljenih radnji u prirodi - vožnja motornim vozilima, prekomjerno branje borovnica preko 1 kg, ostavljanje hrane i otpadaka u prirodi i dr. o tome obavijeste Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Također, podsjećaju da je Zakonom o lovstvu Federacije BiH propisana zabrana: žetve i košenje poljoprivrednim strojevima koji nemaju ugrađene uređaje za plašenje i istjerivanje divljači, paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištima, oblaganje otvorenih kanala, akumulacija jezera i obala vodotoka plastičnim i drugim materijalima na način koji bi ugrožavao divljač, upotreba hemijskih preparata na način i u količini koji ugrožavaju zdravlje i opstanak divljači i naročito, odlaganje otpada, smeća ili nečiste tvari u prostoru lovišta.

„Svjesni smo da pojava medvjeda u urbanim zonama nije slučajna pojava, te je hitnim akcijama naloženo inspekcijama da pojačaju nadzor i kazne lice koja krše zakonske obaveze koje ovim životinjama, ali i ljudima osiguravaju miran i harmoničan život u skladu s prirodom“, zaključili su iz Sektora zaštite okoliša Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te Sektora za poljoprivredu, vodopripredu, veterinarstvo i šumarstvo Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.