Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je pozitivan primjer promjena u oblasti zaštite okoliša, kada je u pitanju sanacija i izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) “Smiljevići“ u Sarajevu.

Povodom isteka mandata Komisije za praćenje realizacije i izradu Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji RCUO “Smiljevići” u Sarajevu, ministar Hadžiahmetović je tokom prošle sedmice održao sastanak s članovima ove komisije.

Tokom sastanka, članovi Komisije su naglasili da je u 2022. godini došlo do realizacije značajnih projekata, koji su prethodnih godina bili obustavljeni u svojoj realizaciji, kako zbog nedostatka finansijskih sredstava, tako i zbog nepridavanja važnosti kada je u pitanju rješavanje složene problematike na deponiji „Smiljevići“.

Članovi Komisije su na ovom sastanku izdvojili projekte realizovane u 2022. godini, među kojima su: sanacija čela deponije narušenog od strane Tužilaštva BiH koji je Ministarstvo finansiralo iznosom od 120.506,45 KM, izgradnja plohe za odlaganje komunalnog otpada na površini od 5.000 m2 sredstvima u iznosu od 614.052,90 KM, monitoring uticaja na okolinu, prema Okolinskoj dozvoli, sredstvima od 71.882,45 KM, nabavka hemikalija za pogonski laboratorij na deponiji “Smiljevići” sredstvima od 5.000,00 KM, izvođenje radova na prikupljanju postojećih izvora ispod trafo stanice i dispozicija do potoka na deponiji Smiljevići sredstvima od 78.261,09 KM, izrada Geodetske snimke za neotkupljene parcele na deponiji „Smiljevići“ sredstvima u iznosu od 2.800,00 KM, dopuna Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije s osvrtom na mogućnost proširenja odlagališta na RCUO “Smiljevići” sredstvima od 7.605,00 KM, završna faza projekata Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za inertni otpad na deponiji Smiljevići“, koju Ministarstvo finansira iznosom od 95.000,00 KM, te izgradnja cjevovoda za prikupljanje i prihvat procjednih voda s centralnog dijela odlagališta u postojeći drenažni sistem sa testiranjem tog dijela sistema radi utvrđivanja da čiste vode ne idu u sistem drenaže sredstvima u iznosu od 138.668,01 KM.

„Osnovni cilj svih ovih projekata je povećanje stepena zaštite okoliša i ljudskog zdravlja“, naglasio je ministar Hadžihmetović, nakon kratke analize svakog od navedenih projekata.

Na sastanku su utvrđene i prioritetne aktivnosti koje će se odvijati tokom ove godine, a koje se odnose na sanaciju i izgradnju RCUO „Smiljevići“ u Sarajevu, sve s ciljem zaštite zdravlja svih građana Kantona Sarajevo.