Skip to main content
Please wait...

Komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopuni uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije mogu se dostaviti na adresu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, najkasnije do 06.01.2023.godine.

Prilog
Prijedlog (101.48 KB)