Skip to main content
Please wait...

Prema posljednim podacima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, specifičnim metodama koje se koriste u monitoringu polena utvrđeno je da je početak maja, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, obilježila izuzetno niska koncentracija polena u vazduhu, i to: MS Pofalići 161 pol.zrna/m3 zraka i MS Stari Grad 164 pol.zrna/m3 zraka.

U period od 5. do 11.maja na obje mjerne stanice zabilježen je polen breze, borova, topole, tise, čempresa, divljeg kestena, bukve i oraha. Vrijednosti koncentracije polena breze, kao jedne od najalergenijih drvenastih biljaka, su se kretale u intervalu od 66 (MS Pofalići) do 69 (MS Stari Grad) pol.zrna/m3 zraka. 

Niske koncentracije polena se mogu očekivati do kraja ovog mjeseca, zbog nestabilnih vremenskih prilika. Oprez za alergičare se proporučuje sa stabilizacijom vremena koja će pogodovati polinaciji trava i korova. 

Kao i prethodnih sedmica, na preparatima koji se pripremaju u okviru Laboratorije za palinologiju (CEP-SR) nisu konstatovane partikule prašine, niti spore gljivica.

Osobama koje pate od alergija (osobe alergične na polen drveća) se preporučuje da svoje izlaske planiraju prema smjernicama i preporukama koje se navode u izvještajima koji se objavljuju na stranici Centra za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić.

Svim osobama sa sezonskim rinitisom (peludna groznica) se preporučuje da se u slučaju promjene kliničke slike jave svom nadležnom ljekaru porodične medicine.

Izvještaji monitoringa polena na području Kantona Sarajevo se kontinuirano objavljuju i na stranici Centra za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić, te ih je moguće pronaći na sljedećem linku: http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/.