Skip to main content
Please wait...

Monitoringom polena u zraku, bilježi se povećano prisustvo polena ambrozije, sa tendencijom  rasta koncentracija  ove visoko alergene biljke.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS se protekle sedmice obratilo nadležnim inspekcijskim organima sa zahtjevom da preduzmu adekvatne mjere kontrole s ciljem neutralisanja štetnih uticaja ambrozije, a u skladu sa Odlukom o mjerama za sprečavanje širenja i uništenja korovske biljne vrste Ambrosia artemisiifolia. Dostavljene su i karte sa ucrtanim lokacijama staništa ambrozije.

S obzirom na to da Ministarstvu do sada  nisu dostavljeni podaci o inspekcijskom postupanju, a da posljednji rezultati monitoringa polena pokazuju značajnije prisustvo alergena u zraku, ponovo je upućen zahtjev za vršenje nadzora na terenu i nalaganje potrebnih mjera.

“Podsjećamo, kroz stručni projekat i istraživanja provedena u zadnjem kvartalu 2022. godine, na području Kantona Sarajevo identifikovano je više razvijenih populacija ambrozije, što ukazuje na ekspanziju, naročito uz puteve i željeznicu koje su najopasnije zone širenja ambrozije. S tim u vezi, potrebno je ostvariti saradnju federalne i kantonalne inspekcije i nadzor prvenstveno usmjeriti na ove lokacije, a prema podjeli nadležnosti u pomenutoj Odluci”, navedeno je iz Ministarstva.